Subscribe to Syndicate

Meitheal Oibre na Gaeilge

Meitheal Oibre na Gaeilge

Cuireadh Meitheal Oibre na Gaeilge ar bun le seirbhísí leabharlainne trí mhéan na Gaeilge a chur chun tosaigh. Níl Gaeilge ag gach ball den ghrupa ach, is amhlaidh atáimid ar fad den tuarim gun choir go mbeadh sé mar ceart ag gach usáidire leabharlainne teacht a bheith aige nó aici ar sheirbhísí trí Gaeilge. Ó tharla nach thabairt dóibh suid a bhfuil fadhbanna acu ó thaobh Ghaeilge de. Cuirfimid fáilte roimh daoine as na sé chontae is fiche bíodh Gaeilge aige nó aici nó nach bíodh, agus ó gach saghas Leabharlann.

Tagann an Meitheal le cheile 3 nó 4 uair sa bhliain.

Meitheál Oibre na Gaeilge was set up to promote library service provision through the medium of the Irish language. Many of those charged with providing services have little or no knowledge of the language.

Meitheál Oibre na Gaeilge aims to address this through its activities:

  • seminars,
  • advise on cataloguing in the Irish language,
  • Sources for terms to use in service provision.

The Meitheal is an informal network for helping with problems and queries that arise in relation to the need to deliver services through the medium of Irish. Meitheál Oibre na Gaeilge welcomes members from throughout Ireland and from all sectors of the library community.